Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons vừa ký kết biên bản thoả thuận hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Dĩ An với số tiền 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). 

Đại diện doanh nghiệp ký kết tài trợ ngân sách cho chính quyền Dĩ An xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

 

Cụ thể, Bcons sẽ hỗ trợ cho chính quyền thành phố Dĩ An mỗi năm 100.000 USD để có thêm nguồn lực thuận lợi triển khai các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2030. Nguồn chi phí này sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn cho thành phố Dĩ An thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, tổ chức hội thảo, cũng như đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý Nhà nước về khởi nghiệp… hàng năm.

Đại diện Bcons cho biết, ngoài việc hỗ trợ ngân sách về phát triển khởi nghiệp cho thành phố Dĩ An, Bcons cũng đang xúc tiếp để thành lập Quỹ khởi nghiệp Bcons với quy mô ban đầu là 40 triệu USD trong thời gian tới.

Ngoài chuẩn bị nguồn vốn cho quỹ khởi nghiệp vận hành thì Bcons cũng sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động Viện đào tạo khởi nghiệp Bcons, nhằm tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể thực hiện và phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bcons sẽ hỗ trợ cho các nhà khởi nghiệp ngay từ giai đoạn ban đầu từ việc lên kế hoạch, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý đến các hỗ trợ cụ thể như cung cấp văn phòng làm việc, hạ tầng thông tin…

Việc hỗ trợ ngân sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp là một trong những hoạt động thiết thực trong kế hoạch xây dựng thành phố thông minh Bình Dương mà chính quyền các cấp đang thực hiện. Đây cũng là đóng góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở, khi mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng ngàn căn hộ.

Theo baoxaydung.com

Bài viết cùng chủ đề:

.
.
.
.