Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ dự án Bcons Plaza ngày 16/05/2022: Kết cấu thi công hệ lam mái, tầng mái; Công tác xây tường đến tầng 25.

Bài viết cùng chủ đề:

.
.
.
.