Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 05/07/2022: Đang thi công hoàn thiện.

    

.
.
.
.