Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 11/06/2024: Đang thi công hoàn thiện tầng 29 tháp A + B1 và tầng 29, tầng tum tháp B2 + C.

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công hoàn bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện hành lang
Thi công xây tường

Một số hình ảnh dự án Bcons City – Tháp Green Topaz.

.
.
.
.