Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 25/04/2024, đang thi công:

  • Kết cấu tầng thượng tháp A + B1 và B2 + C.
  • Hoàn thiện tầng 23 tháp A + B1 và tầng 27 tháp B2 + C.
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công kết cấu tầng thượng
.
.
.
.