Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 28/05/2024: Đang thi công hoàn thiện tầng 28 tháp A + B1 và tầng 29 tháp B2 + C.

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công hoàn thiện sơn nước bên trong căn hộ
Thi công xây tường

Một số hình ảnh dự án Bcons City – Tháp Green Topaz.

.
.
.
.