Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 04/06/2022: Công tác xây tường đến tầng 28, công tác tô tường đến tầng 21.

 

Bài viết cùng chủ đề:

.
.
.
.