Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polaris ngày 25/04/2024: Đang thi công Kết cấu tầng 1 tháp A và B.

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên cao
Thi công cốt pha sàn tầng 1 Tháp A
Thi công cốt thép sàn tầng 1 Tháp B
.
.
.
.