Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polaris ngày 26/06/2024

 Đang thi công Kết cấu cột vách tầng 2 lên tầng 3 tháp A và tháp B.

Mặt bằng tổng thể dự án
Thi công cột vách tầng 2 lên tầng 3 Tháp A
Thi công cột vách tầng 2 lên tầng 3 Tháp B
.
.
.
.