Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 17/5/2023 cho biết tại thời điểm này, tập đoàn Bcons đang tiến hành thi công kết cấu phần thân của dự án. Các bước tiến hành thi công thường bao gồm:

 1. Chuẩn bị vật liệu và thiết bị: Các nhân viên của Tập đoàn Bcons sẽ chuẩn bị các vật liệu và thiết bị cần thiết cho việc xây dựng kết cấu phần thân, bao gồm cọc cừ, bê tông, thép và các dụng cụ xây dựng.
 2. Tiến hành đào đất và đóng cọc cừ: Các nhân viên sẽ tiến hành đào đất và đóng cọc cừ để tạo nền móng cho kết cấu phần thân.
 3. Tiến hành xây dựng kết cấu phần thân: Sau khi cọc cừ được đóng, các nhân viên sẽ tiến hành xây dựng kết cấu phần thân theo thiết kế đã được phê duyệt. Điều này bao gồm việc xây dựng các tầng, xây dựng các cột và đà, lắp đặt hệ thống thép và xây dựng tường bao.
 4. Tiến hành lắp đặt cửa kính và hệ thống cửa ra vào: Sau khi kết cấu phần thân được hoàn thành, các nhân viên sẽ tiến hành lắp đặt cửa kính và hệ thống cửa ra vào để hoàn thiện tòa nhà.

Việc xây dựng kết cấu phần thân là một công việc quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tòa nhà. Các nhân viên của Tập đoàn Bcons đang làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp để hoàn thành công việc này đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất có thể.

Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A

Thi công kết cấu dầm sàn tầng là một trong những bước quan trọng trong quá trình xây dựng tòa nhà. Tại Tháp A, việc thi công kết cấu dầm sàn tầng được tiến hành theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị vật liệu và thiết bị: Các nhân viên của đội thi công sẽ chuẩn bị các vật liệu và thiết bị cần thiết cho việc thi công, bao gồm thép xây dựng, bê tông, dụng cụ xây dựng và máy móc.
 2. Xây dựng bản vẽ thiết kế: Các kỹ sư và kiến trúc sư sẽ xây dựng bản vẽ thiết kế dầm sàn tầng, bao gồm kích thước, hình dạng và vị trí của các dầm sàn.
 3. Tiến hành thi công: Sau khi chuẩn bị đầy đủ, các nhân viên sẽ tiến hành thi công dầm sàn tầng. Đầu tiên, các nhân viên sẽ lắp đặt các thanh thép dọc theo chiều dài của dầm sàn và sử dụng các dụng cụ xây dựng để giữ chúng ở đúng vị trí. Sau đó, bê tông được đổ vào khuôn dầm sàn và được trộn đều với các dụng cụ xây dựng. Cuối cùng, các nhân viên sẽ dùng máy cày để tải phẳng bề mặt bê tông.
 4. Tiến hành gia cố mạng thép: Sau khi đổ bê tông, các nhân viên sẽ tiến hành gia cố mạng thép lên bề mặt để tăng độ chắc chắn và độ cứng của dầm sàn.
 5. Chờ đợi khi bê tông khô: Sau khi đổ bê tông, dầm sàn sẽ được chờ đợi khoảng 28 ngày để khô hoàn toàn trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Việc thi công kết cấu dầm sàn tầng tại Tháp A là một công việc quan trọng để đảm bảo tính chắc chắn và độ bền cho tòa nhà. Các nhân viên của đội thi công đang làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp để hoàn thành công việc này đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất có thể.

Thi công kết cấu cột vách Tháp A
Thi công kết cấu cột vách Tháp A
Thi công kết cấu cột vách Tháp B
Thi công kết cấu cột vách Tháp B

Thi công kết cấu cột vách là một trong những bước quan trọng trong quá trình xây dựng tòa nhà. Tại Tháp B, việc thi công kết cấu cột vách được tiến hành theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị vật liệu và thiết bị: Các nhân viên của đội thi công sẽ chuẩn bị các vật liệu và thiết bị cần thiết cho việc thi công, bao gồm thanh thép, bê tông, dụng cụ xây dựng và máy móc.
 2. Xây dựng bản vẽ thiết kế: Các kỹ sư và kiến trúc sư sẽ xây dựng bản vẽ thiết kế cột vách, bao gồm kích thước, hình dạng và vị trí của các cột vách.
 3. Tiến hành thi công: Sau khi chuẩn bị đầy đủ, các nhân viên sẽ tiến hành thi công cột vách. Đầu tiên, các thanh thép sẽ được lắp đặt theo bản vẽ thiết kế và được giữ chúng ở đúng vị trí bằng các dụng cụ xây dựng. Sau đó, bê tông được đổ vào khuôn cột vách và được trộn đều với các dụng cụ xây dựng. Cuối cùng, các nhân viên sẽ dùng máy cày để tải phẳng bề mặt bê tông.
 4. Tiến hành gia cố mạng thép: Sau khi đổ bê tông, các nhân viên sẽ tiến hành gia cố mạng thép lên bề mặt để tăng độ chắc chắn và độ cứng của cột vách.
 5. Tiến hành xử lý bề mặt: Sau khi bê tông khô, các nhân viên sẽ tiến hành xử lý bề mặt của cột vách bằng các công cụ xây dựng để đảm bảo bề mặt nhẵn và đẹp.

Việc thi công kết cấu cột vách tại Tháp B là một công việc quan trọng để đảm bảo tính chắc chắn và độ bền cho tòa nhà. Các nhân viên của đội thi công đang làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp để hoàn thành công việc này đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất có thể.

Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B

Việc xây dựng kết cấu phần thân là một công việc quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tòa nhà. Các nhân viên của Tập đoàn Bcons đang làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp để hoàn thành công việc này đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất có thể.

.
.
.
.