Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 28/05/2024: Đang thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Thi công hoàn thiện cảnh quan xung quanh tòa nhà
Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp A
Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ

Một số hình ảnh dự án Bcons Polygon.

.
.
.
.