Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala ngày 04/06/2022: đã hoàn tất đổ bê tông tầng 11

Bài viết cùng chủ đề:

.
.
.
.