TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BCONS

Chương trình đào tạo nhân viên sale BĐS chuyên nghiệp được thiết kế hướng đến phát triển các kỹ năng & kiến thức trong lĩnh vực bán hàng BĐS gắn với các sản phẩm của Tập đoàn Bcons.

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ BAO GỒM 6 CHUYÊN ĐỀ (18 GIỜ ĐÀO TẠO). SAU KHOÁ HỌC, CÁC ANH CHỊ SẼ HIỂU ĐƯỢC :

Nắm được mô tả công việc (chức năng & nhiệm vụ) của nhân viên sale BĐS.
Nắm kiến thức pháp luật về BĐS cơ bản.
Nắm được kiến thức về sản phẩm, thị trường và tổng quan về makerting trong lĩnh vực BĐS.
Các kỹ năng cần có của một nhân viên sale BĐS.
Hiểu về tâm lý và hành vi của khách hàng

Đào tạo sale việt

    Danh sách giảng viên

    Hình ảnh hoạt động