Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động sản Sao Việt trân trọng thông báo như sau:

.
.
.
.