Công Ty CP DV Bất Động Sản Sao Việt thông báo về việc xác nhận chứng từ chưa được sử dụng và không còn giá trị trong năm 2023 như sau:

.
.
.
.