Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 26/06/2024:

 Đang thi công xây tường tầng tum, tô tường tầng 26 tháp A + B1 và xây tường tầng tum, tô tường tầng 27 tháp B2 + C.

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công xây tường
Thi công hoàn bên trong căn hộ
.
.
.
.