Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 26/06/2024:

 Đang thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp A
Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện khu vực công cộng
Thi công hoàn thiện khu vực công cộng
Thi công hoàn thiện khu vực công cộng
.
.
.
.