Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polaris ngày 11/06/2024: Đang thi công Kết cấu cột vách tầng 1 và cốt pha dầm sàn tầng 2 tháp A và tháp B.

Mặt bằng tổng thể Tháp A
Mặt bằng tổng thể Tháp B
Thi công cột vách tầng 1 và cốt pha dầm sàn tầng 2 Tháp A
Thi công cột vách tầng 1 và cốt pha dầm sàn tầng 2 Tháp B

Một số hình ảnh dự án Bcons Polaris.

.
.
.
.