Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 11/06/2024: Đang thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp A
Thi công hoàn thiện mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện bên trong căn hộ
Thi công hoàn thiện khu vực công cộng
.
.
.
.