Công Ty CP DV Bất Động Sản Sao Việt thông báo về việc đăng ký ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 như sau:

.
.
.
.